Máy thở không xâm lấn Ame Life+ liệu pháp nhẹ nhàng và tiết kiệm

Máy thở không xâm lấn Ame Life+ Non-Invasive Ventilation hay còn gọi là BiPAP@ là một thiết bị thở điện tử được sử dụng trong điều trị chứng ngưng thở khi ngủ, bệnh phỏi và điều trị suy hô hấp.

May tho khong xam lan Ame Life 1 01
May tho khong xam lan Ame Life 1 02
May tho khong xam lan Ame Life 1 03
May tho khong xam lan Ame Life 1 04
May tho khong xam lan Ame Life 1 05
May tho khong xam lan Ame Life 1 06
May tho khong xam lan Ame Life 1 07May tho khong xam lan Ame Life 1 08 May tho khong xam lan Ame Life 1 09 May tho khong xam lan Ame Life 1 10 May tho khong xam lan Ame Life 1 11 May tho khong xam lan Ame Life 1 12 May tho khong xam lan Ame Life 1 13 May tho khong xam lan Ame Life 1 14 May tho khong xam lan Ame Life 1 15