Áo choàng phẫu thuật/cách ly dùng một lần

Áo choàng cách ly Ame dùng một lần 5430 – SMS, ± 25 gsm – Level 2

Áo choàng phẫu thuật/cách ly dùng một lần

Ame Disposable Isolation Gown/Knitted cuffs – PP + PE, ± 40 gsm – Level 3

Áo choàng phẫu thuật/cách ly dùng một lần

Ame Disposable Isolation Gown – SMS, ± 35 gsm – Level 2

Áo choàng phẫu thuật/cách ly dùng một lần

Ame Disposable Isolation Gown – SMS, ± 25 gsm – Level 2

Áo choàng phẫu thuật/cách ly dùng một lần

Áo choàng cách ly Ame dùng một lần 5300 – SMS, ± 25 gsm – Level 1