Màn phẫu thuật dùng một lần

Ame Surgical Drape – PP + PE, ± 40 gsm

Màn phẫu thuật dùng một lần

Ame Surgical Drape – SMS, ± 45 gsm

SẢN PHẨM BẢO HỘ Y TẾ

DSD-17 Mayo stand Cover

SẢN PHẨM BẢO HỘ Y TẾ

DSD-18 Leggings

SẢN PHẨM BẢO HỘ Y TẾ

DSD-15 Instrument Table Cover

SẢN PHẨM BẢO HỘ Y TẾ

DSD-12 Ophthalmic Drape

SẢN PHẨM BẢO HỘ Y TẾ

DSD-16 Aperture Drape

SẢN PHẨM BẢO HỘ Y TẾ

Dental Pack DSP-10A

SẢN PHẨM BẢO HỘ Y TẾ

Dental Pack DSP-10B

SẢN PHẨM BẢO HỘ Y TẾ

Cardiovascular Pack DSP-05A

SẢN PHẨM BẢO HỘ Y TẾ

Craniotomy Pack DSP-13

SẢN PHẨM BẢO HỘ Y TẾ

C-Section Pack DSP-02