So sánh Ame FFP2 và N95 (NIOSH-42 CFR84).

Tiêu chuẩn nào phù hợp dùng cho môi trường có khí dung mang virus hơn?

Khẩu trang Ame FFP2 đạt vượt quá tiêu chuẩn cho FFP2 của liên minh Châu Âu

-Hiệu suất bộ lọc của Ame FFP2 hơn 97% với cả 2 chất kiểm tra NaCl và parafin oil. Trong khi N95 theo chuẩn Niosh chỉ test với chất kiểm tra NaCl, yêu cầu hiệu suất lọc 95%

-Tổng rò rỉ vào bên trong (TIL) * thử nghiệm trên con người sử dụng**

Ame FFP2 rò rỉ trung bình 2,3%, cá biệt 1,1% . Trong khi N95 NIOSH không áp dụng kiểm nghiệm này.

Hãy xem Rò rỉ tổng thể vào bên trong (TIL) là gì?

– Người đeo thực hiện một loạt bài thử trong buồng thử nghiệm và đo lượng hạt khí dung cụ thể đi vào khẩu trang phòng độc được thử nghiệm cả 2 tiêu chí sự thâm nhập khí dung qua bộ lọc (từ bên ngoài) và sự rò rỉ (từ bên trong) khẩu trang.

Cần nhớ rằng sự rò rỉ tổng thể ngoài các lớp lọc (bộ lọc) của khẩu trang phải chuẩn còn phải đáp ứng được độ khít sát khuôn mặt người sử dụng. Độ tin cậy của khẩu trang phòng độc (FFR) phụ thuộc vào việc khít sát mặt đúng cách. Khả năng sử dụng thoải mái của FFR cũng quan trọng không kém vì sự khó chịu trong quá trình sử dụng có thể ảnh hưởng đến việc tuân thủ. Các chuyển động của cơ thể trong quá trình làm việc cũng có thể làm tăng nguy cơ rò rỉ.

Một khẩu trang thiết kế tốt mới có thể đạt được tiêu chuẩn này.

Các hạt khí dung hay aerosol bản chất là dạng vật chất, có thể dạng rắn hoặc dạng lỏng, nhưng tồn tại ở dạng cấu trúc rất nhỏ, có kích thước nhỏ hơn giọt bắn rất nhiều

Các chỉ tiêu cản trở hô gấp (kháng thở)

– Khả năng kháng hít vào: ở tiêu chuẩn NIOSH ≤ 343 Pa (với lưu lượng luồng khí 85l/phút) ,  AME FFP2 với lưu lượng 95l/phút là 140Pa . Có thể thấy khả năng cản trở hít vào của người đeo NIOSH là lớn hơn tiêu chuẩn FFP2. Ở tiêu chí này AME FFP2 cũng vượt qua tiêu chuẩn ở mức tốt hơn yêu cầu gần 50%

– Khả năng kháng thở ra : AME FFP2 =  280 Pa tại lưu lượng luồng khí 160l/phút , tiêu chuẩn NIOSH ≤ 245 Pa tại lưu lượng luồng khí chỉ 85l/1 phút. Mà hiệu suất kháng thở sẽ  cao hơn ở lưu lượng luồng khí cao hơn. Từ đó có thể thấy khả năng cản trở thở ra của Ame FFP2 là tốt hơn tiêu chuẩn NIOSH.

Như chúng ta đã biết rằng Covid 19 virus chỉ có thể tồn tại trong giọt dịch, và càng trở nên dễ xâm nhập hệ hô hấp con người hơn trong môi trường khí dung mang virus. Có thể thấy rằng tiêu chuẩn của Úc, Hàn Quốc, Nhật và Châu Âu là phù hợp hơn sử dụng cho môi trường có khí dung mang virus.

Chọn lựa khẩu trang phòng độc để sử dụng trong môi trường có khí dung virus cần hiểu rõ các tiêu chuẩn các nước đã đưa ra cho từng loại.