SO SÁNH TIÊU CHUẨN KHẨU TRANG PHÒNG ĐỘC GIỮA CÁC QUỐC GIA

Khẩu trang phòng độc có bộ lọc (Filtering facepiece respirators FFR), đôi khi được gọi là khẩu trang phòng độc dùng một lần, phải tuân theo các tiêu chuẩn quy định khác nhau trên thế giới. Các tiêu chuẩn này quy định các đặc tính vật lý và đặc tính hoạt động bắt buộc nhất định để khẩu trang phòng độc có thể khẳng định sự phù hợp với tiêu chuẩn cụ thể.

Trong các tình huống đại dịch hoặc khẩn cấp, các cơ quan y tế thường tham khảo các tiêu chuẩn này khi đưa ra các khuyến nghị về khẩu trang phòng độc, ví dụ, nêu rõ rằng một số quần thể nhất định nên sử dụng mặt nạ phòng độc “N95, FFP2 hoặc tương tự”.

Tài liệu này chỉ nhằm mục đích giúp làm rõ một số điểm tương đồng chính giữa các tài liệu tham khảo đó, cụ thể là với các tiêu chuẩn  FFR sau:

  • N95 (Hoa Kỳ NIOSH-42CFR84)
  • FFP2 (Châu Âu EN 149-2001)
  • P2 (Úc / New Zealand AS / NZA 1716: 2012)
  • Hàn Quốc (Korea KMOEL – 2017-64)
  • DS2 (Japan JMHLW-Notification 214, 2018)
  • PFF2 (ABNT / NBR 13.698-2011 – Braxin)

Như được trình bày trong bảng tóm tắt bên dưới, khẩu trang phòng độc được chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn này có thể hoạt động rất giống nhau, dựa trên các yêu cầu về tính năng được nêu trong tiêu chuẩn và được xác nhận trong quá trình kiểm tra sự phù hợp.

Một điểm so sánh đáng chú ý là đánh giá lưu lượng luồng khí (flow rate) được quy định bởi các tiêu chuẩn này cho các bài kiểm tra sức cản hít vào và thở ra. Thử nghiệm khả năng hít vào từ 40 đến 160L / phút và khả năng thở ra nằm trong khoảng từ 30 đến 95 L / phút. Một số quốc gia yêu cầu thử nghiệm phải được thực hiện ở nhiều tốc độ luồng khí, những quốc gia khác chỉ ở mức cao hoặc thấp của các phạm vi đó. Hiệu suất cản thở (khả năng kháng thở) sẽ  cao hơn ở tốc độ luồng khí cao hơn và ngược lại.

Với đường cong biểu diễn sức cản thở của bộ lọc khẩu trang phòng độc. Biểu đồ này cho thấy nếu một bộ lọc được thử nghiệm ở tốc độ luồng khí cao, hiệu suất cản thở sẽ tương đối cao. Nếu cùng một bộ lọc đó được thử nghiệm ở tốc độ dòng chảy thấp, hiệu suất cản thở sẽ tương đối thấp.

Đường cong biểu diễn sức cản thở của bộ lọc khẩu trang

Hiệu suất cản thở –  Luồng khí

Có thể thấy theo bảng dưới so sánh bên dưới các yêu cầu kháng thở khác nhau của tiêu chuẩn thực sự khá giống nhau.

Dựa trên sự so sánh này, có thể coi là hợp lý khi coi các khẩu trang phòng độc của AS / NZ P2, Korea 1st Class và Japan DS2 là “tương tự” với khẩu trang  NIOSH N95 của Hoa Kỳ và FFP2 của Châu Âu, để lọc các hạt không chứa dầu như những hạt tạo ra do cháy rừng, ô nhiễm không khí PM 2.5, núi lửa phun trào hoặc hạt khí dung sinh học (ví dụ: virus). Tuy nhiên, trước khi chọn khẩu trang phòng độc, người dùng nên tham khảo các quy định và yêu cầu về bảo vệ đường hô hấp tại địa phương hoặc kiểm tra với cơ quan y tế công cộng địa phương để được hướng dẫn lựa chọn.

* Japan JMHLW-Notification 214 yêu cầu kiểm tra rò rỉ bên trong chứ không phải kiểm tra tổng rò rỉ bên trong.

** Xin lưu ý: Khẩu trang có thể được thiết kế để phù hợp với những người có đặc điểm khuôn mặt phổ biến ở một quốc gia hoặc khu vực cụ thể. Do đó, một số cá nhân có các đặc điểm khuôn mặt khác nhau có thể không đạt được sự phù hợp ưng ý. Điều này cần được cân nhắc khi lựa chọn và sử dụng mặt nạ phòng độc.

Các định nghĩa

Hiệu suất của bộ lọc – bộ lọc được đánh giá để đo sự giảm nồng độ của các khí dung cụ thể trong không khí đi qua bộ lọc.

Chất kiểm tra – khí dung được tạo ra trong quá trình kiểm tra hiệu suất bộ lọc.

Rò rỉ tổng thể vào bên trong (TIL) – Người đeo thực hiện một loạt bài thử trong buồng thử nghiệm và đo lượng khí dung cụ thể đi vào khẩu trang phòng độc được thử nghiệm cả 2 tiêu chí sự thâm nhập khí dung qua bộ lọc (từ bên ngoài) và sự rò rỉ (từ bên trong) của khẩu trang.

Rò rỉ vào trong (IL) – lượng khí dung cụ thể đi vào khẩu trang phòng độc được thử nghiệm, trong khi người đeo thực hiện thở bình thường trong 3 phút trong buồng thử nghiệm. Kích thước bình xịt thử nghiệm (đường kính trung vị đếm) là khoảng 0,5 micro mét.

Sức cản thở (kháng thở) – không khí chịu lực cản khi nó di chuyển qua một phương tiện, chẳng hạn như bộ lọc của mặt nạ phòng độc.

QUAN TRỌNG: Luôn đọc và làm theo hướng dẫn sử dụng mặt nạ phòng độc.